12 žingsnių

Dvylika žingsnių yra AA asmeninio sveikimo nuo alkoholizmo programos pagrindas. Tai ne abstrakti teorija, joje atsispindi ankstesniųjų AA narių patirtis, įgyta per išbandymus ir klaidas. Juose išdėstyti požiūriai ir nuostatos, kurie padėjo pirmeiviams - AA nariams pasiekti blaivų gyvenimo būdą. Tačiau šie Žingsniai jokiu būdu nėra privalomi.


I
Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.
II
Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.
III
Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.
IV
Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.
V
Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.
VI
Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.
VII
Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.
VIII
Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.
IX
Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.
X
Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.
XI
Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.
XII
Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.